Zapuščeni kraji ob cesti čez prelaz Predel

Film je nastal kot eTwinning projekt z naslovom “Verfallen und vergessen” – lost places in Kärnten, Slowenien und Friaul. Izvajale so ga tri šole (Cerkno – SI, Trst – I, Weitensfeld – A) v šolskem letu 2017/18.

Copyrights © 2017-2018 - ŠRTV Osnovne šole Cerkno.