Obzornik junij 2017

Člani šolske RTV Osnovne šole Cerkno smo tudi konec letošnjega šolskega leta pripravili zanimiv ŠRTV obzornik.

Copyrights © 2017-2018 - ŠRTV Osnovne šole Cerkno.