Obzornik december 2015

Člani šolske RTV Osnovne šole Cerkno smo tudi letos pripravili nekoliko daljši in obsežnejši, a nič manj zanimiv ŠRTV obzornik.

Copyrights © 2017-2018 - ŠRTV Osnovne šole Cerkno.